Przeglądaj według

Daty wydania新世界影院在线观看免费新世界影院在线观看免费,无码H动漫在线观看网站无码H动漫在线观看网站,国产AV区男人的天堂国产AV区男人的天堂AutorzyTytułySłowa kluczowe

 

Kolekcje w tym zbiorze

新世界影院在线观看免费新世界影院在线观看免费,无码H动漫在线观看网站无码H动漫在线观看网站,国产AV区男人的天堂国产AV区男人的天堂

Najnowsze pozycje

 • Produkcja energii z odpadów 

  Łysek, Magdalena; Ślęzak, Radosław (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia : Polska Akademia Nauk. Oddział, cop., 2012)
 • Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe 

  Kuncewicz, Czesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Based on years of industrial experience and laboratory tests, it was found that highly viscous liquids such as molten polymers, pastes, bitumen, varnishes, pulps, dyestuffs, resins, tar etc. are best mixed by close-clearance ...
 • Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów 

  Solecki, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Zamieszczono krytyczną analizę modelowania matematycznego procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów realizowanego w młynach perełkowych. Wykazano konieczność prowadzenia dalszych rozważań i badań celem dotarcia do ...
 • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

  Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...
 • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

  Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
 • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

  Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...
 • 新世界影院在线观看免费新世界影院在线观看免费,无码H动漫在线观看网站无码H动漫在线观看网站,国产AV区男人的天堂国产AV区男人的天堂

  Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

  Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski ; Poznań, 2006)
 • Zintegrowany system energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa ekologicznego 

  Heim, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
  Omówiono zintegrowany system do produkcji energii elektrycznej z dwóch różnych źródeł odnawialnych: słońca i wiatru. Pozwala on w sposób zamienny wykorzystywać оbа rodzaje energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania ...
 • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

  Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
  An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
 • Zastosowanie programu RECON do tworzenia powiązań symbiotycznych w parku przemysłowym 

  Marcinkowski, Andrzej; Owczarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
  A proper balance of all materiał and energetic streams, which could be exchanged is a very important issue in the stage of designing of symbiotic connections between enterprises situated in an industrial park. In case ...
 • Praktyka funkcjonowania parków przemysłowych w Polsce 

  Owczarek, Maciej; Reichel, Janusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
  To begin with, the aims, rules and legal issues of creating industrial parks were explained. Then thirty six (state for November 2008) operating Polish eco-industrial parks were characterised. Briefly, the following basie ...
 • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

  Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
  [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
 • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

  Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych ; Politechnika Łódzka, 2007)
  Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
 • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

  Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
  [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

  Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
 • Zastosowanie ozonu 

  Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
  Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
 • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

  Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
  [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
 • Instrumenty polityki ekologicznej 

  Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
 • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

  Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
  [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...

View more